default_mobilelogo

logologo

Logo ini dibentuk berdasarkan kepada peranan jabatan sebagai sebuah agensi yang bertanggungjawab dalam mengendalikan dan menyediakan hal-hal kebajikan masyarakat.

Simbol dua tangan bermaksud memberi dan menerima adalah lambang sikap keprihatinan dan juga lambang peranan JPKA terhadap kebajikan masyarakat.

Dua anak panah dalam aliran ikut jam (bulatan) membawa makna tanggungjawab yang sentiasa dilaksanakan dalam memneri layanan kepada pelanggan dari masa ke masa.

BIRU Lambang Perpaduan 
HIJAU Lambang Ke Arah Kesempurnaan 
KUNING EMAS Lambang Sikap Murni & Prihatin 
PUTIH Lambang Keikhlasan
KELABU Lambang Keteguhan

Pautan

jkm2 kpwkmNEW jpw lppkn2 ISM2