default_mobilelogo

logologo

Pengenalan

Konsep Program Pembangunan Sosial menumpukan faktor komuniti sebagai satu unit masyarakat dengan potensi Tenaga Manusia Secara Bersama ( collective ) yang boleh digunakan untuk mempertingkatkan anggota komuniti dari segi sosial, ekonomi, fizikal, kerohanian dan keselamatan

Matlamat ini dapat diusahakan dengan PROGRAM JAYA DIRI oleh anggota masyarakat dengan seboleh-bolehnya menggunakan sumber masyarakat seperti:

 1. Tenaga Manusia
 2. Kebendaan, dan
 3. Kemudahan yang terdapat dalam komuniti itu sendiri

Definisi

Bantuan kewangan kepada individu, keluarga dan komuniti dalam bentuk material untuk membantu mereka mengendalikan masalah sosio-ekonomi yang dialami

Objektif

 • Membentuk satu modal jentera Pengurusan Kemajuan diperingkat bawah (grassroot) untuk meneroka aktiviti baru (Inovative Activities)
 • Memberi peluang kepada ahli-ahli masyarakat melibatkan diri dalam Pengurusan Kemajuan Kampung
 • Melibatkan kaum wanita dalam urusan kemajuan kampung
 • Mengubah sikap, pemikiran serta menambah pengetahuan anggota masyarakat bagi mempertingkatkan kualiti hidup mereka
 • Mewujudkan semangat gotong-royong dan jaya diri
 • Mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman dan keharmonian penduduk
 • Mewujudkan masyarakat yang berjiwa kebajikan

 Kumpulan Sasar

 • Menghadapi masalah kehidupan seharian (makanan, pakaian dan tempat berlindung)
 • Orang tua
 • balu
 • OKU
 • janda

 Cara Memohon

Rujuk ke Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah Bahagian/Daerah yang berdekatan.

 Jenis Projek

1. Projek Komuniti

 • Pusat Perkembangan Kanak-Kanak (PPKK)
  • Senarai PPKK

2. Projek Individu

 • Projek mendatangkan pendapatan
 • Projek Pembaikpulih Rumah

Pautan

jkm2 kpwkmNEW jpw lppkn2 ISM2