default_mobilelogo

logologo

Definisi PDK

 • Satu kaedah pembangunan komuniti untuk OKU di mana program pencegahan, pemulihan dan pembangunan boleh dilaksanakan dengan penglibatan aktif keluarga dan masyarakat setempat supaya dapat mengecapi peluang sama rata serta diintegrasikan dalam masyarakat
 • Tumpuan kepada pemulihan dan latihan asas
 • Dibuka kepada semua jenis kecacatan, peringkat umur dan jantina

Ciri-Ciri PDK

 • Proses pemulihan dilakukan dalam komuniti tempatan
 • Ibu bapa/ahli keluarga/komuniti memainkan peranan penting
 • Menggunakan teknologi dan kos yang rendah
 • Kaedah dijalankan secara di pusat dan seliaan rumah
 • Menggunakan sumber-sumber komuniti yang sedia ada

Konsep

 • Mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti tempatan
 • Memastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial OKU dalam keluarga dan komuniti
 • Mengurangkan penempatan jangka panjang di Institusi Pemulihan yang menyebabkan OKU disisihkan dari keluarga dan komuniti
 • Menyediakan peluang untuk OKU membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri mereka
 • Membantu dalam mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan OKU

Aktiviti

 • Kemahiran motor kasar
 • Perkembangan bahasa
 • Perkembangan sosial
 • Pengurusan diri
 • Pra menulis, membaca, mengira dan melukis
 • Kreativiti dan retorik
 • Kemahiran Vokasional
 • Sukan Special Olympics

Pautan

jkm2 kpwkmNEW jpw lppkn2 ISM2