Soalan Lazim

Bantuan Kebajikan
1. Apakah syarat-syarat kelayakan bagi pemohon bantuan?
Secara umumnya, pemohon haruslah seorang Warganegara Malaysia yang bermastautin di Sabah;. tidak mempunyai pendapatan tetap; miskin/ balu/ janda/warga emas atau Orang Kurang Upaya
2. Bagaimanakah cara untuk saya memohon bantuan?
3. Berapakah tempoh sesuatu permohonan itu dapat diluluskan?
4. Apakah dokumen yang diperlukan untuk suatu permohonan bantuan?
5. Apakah borang yang digunakan untuk sesuatu permohonan?
Pembangunan Sosial
1. Bagaimanakah cara untuk mendaftar masuk ke Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)?
Pemohon boleh datang ke Pusat-pusat PDK dan berjumpa dengan penyelia / petugas dengan membawa bersama 3 keping gambar berukuran pasport, surat pengesahan dari doktor.
2. Adakah pelatih Orang Kurang Upaya (OKU) di PDK mendapat elaun?
3. Berapakah jumlah elaun untuk OKU di PDK?
4. Adakah Pembangunan Sosial menyediakan geran untuk modal perniagaan?
5. Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon baikpulih rumah?
Kanak-kanak
1. Bagaimanakah cara untuk memasukkan kanak-kanak tidak terkawal (beyond parental control) atau nakal ke Institusi jabatan ini?

Ibu bapa atau penjaga yang sah bagi kanak-kanak, boleh membuat permohonan bertulis kepada Mahkamah Bagi Kanak-kanak dengan menyatakan mohon bantuan pemulihan terhadap tingkah laku yang sering dilakukan oleh anak yang tidak terkawal. Tingkah laku itu mungkin mendorong kepada bahaya jenayah atau mendorong kepada bahaya moral. Berdasarkan surat permohonan itu mahkamah akan mengarahkan Pegawai Kebajikan Masyarakat/Pegawai Akhlak menyiasat keadaan sebenar dengan menyediakan satu Laporan Akhlak. Mahkamah akan menetapkan satu tarikh untuk bersidang dengan kehadiran pemohon, anak yang tidak terkawal dan Pegawai Akhlak. Mahkamah boleh membuat keputusan samada:

    • Memerintahkan kanak-kanak diletak dalam Pengawasan Pegawai Akhlak dalam tempoh tertentu. 1 hingga 3 tahun. Boleh juga mengenakan syarat tinggal di Asrama Akhlak tidak lebih 1 tahun. Selepas tinggal di asrama kanak-kanak akan diawasi selama tempoh baki Perintah Pengawasan yang ada. Jika kanak-kanak masih mengulangi tingkah laku negatif, boleh dihantar ke Sekolah Tunas Bakti.
    • Menghantar kanak-kanak itu ke Sekolah Tunas Bakti selama 3 tahun. Selepas keluar dari institusi pulang ke pangkuan keluarga, kanak-kanak masih diselia oleh Pegawai Akhlak selama 1 tahun. Jika melanggar syarat yang ditetapkan boleh dikembalikan semula ke institusi.
2. Bagaimanakah cara untuk melaporkan kes penderaan kanak-kanak/ kes pembuangan bayi?
Perintah Khidmat Masyarakat
1. Siapakah kumpulan sasar perkhidmatan Perintah Khidmat Masyarakat?
Pesalah Muda yang berumur 18 hingga 21 tahun yang diperintahkan untuk menjalani perintah khidmat masyarakat oleh mahkamah
2. Apakah tujuan Perintah Khidmat Masyarakat?
3. Dimanakah Pesalah Muda boleh menjalani Program Perintah Khidmat Masyarakat?
4. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan semasa menjalani Perintah Khidmat Masyarakat?
Pemulihan Akhlak
Apakah prosedur kemasukan ke Institusi?
  • Prosedur pertama ialah dengan mendapat arahan atau perintah dari Mahkamah.
  • Prosedur kedua ialah dengan secara sukarela.
Apakah bidang kemahiran yang ditawarkan oleh institusi?
Apakah tindakan yang akan diambil oleh Pegawai Akhlak sekiranya kanak-kanak yang telah dimasukkan ke institusi lari beberapa kali ?
Apakah perbezaan di antara Sekolah Tunas Bakti dengan Taman Seri Puteri?
Orang Kurang Upaya & Warga Tua
Bagaimanakah untuk saya mendaftar sebagai seorang kurang upaya?
Pemohon bolehlah datang ke Pejabat Kebajikan Bahagian / Daerah yang berhampiran untuk mendaftar. Sila bawa bersama salinan Kad Pengenalan / Sijil Lahir dan 3 keping gambar berukuran pasport serta salinan Kad Pengenalan ibubapa pemohon untuk mengetahui warganegara pemohon.
Bagaimana untuk saya memohon Bantuan Elaun Pekerja Cacat?
Bagaimana untuk memohon Bantuan Alat Tiruan/Sokongan?
Bagaimana untuk memohon masuk ke rumah wargatua?
PENAFIAN : Pentadbir laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 6.0 ke atas dan resolusi 1024x768.
Hakcipta © 2024 Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. | Designed by Pusat ICT Sabah |