Bantuan Kanak-Kanak

KADAR

Minimum RM500 Sebulan Sehingga Maksimum RM1000 Sebulan

TUJUAN

 • Membantu keluarga / penjaga kepada anak / kanak-kanak atau
  membantu anak / kanak-kanak yang tiada/kehilangan penjaga supaya dapat
  terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa
  menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak mengikut
  peringkatnya.
 • Membantu memelihara dan memperkukuhkan institusi keluarga yang
  terlibat dalam memberi jagaan sempurna kepada kanak-kanak termasuk
  kasih sayang dan perhatian.


KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Keluarga / penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan
  pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK)
  Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita
  Semasa.
 • Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18
  tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat
  menengah atas;
  ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan
  kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).
Hakcipta © 2024 Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. | Designed by Pusat ICT Sabah |