×

Error

Modules Anywhere cannot function. Regular Labs Library plugin is not installed.

Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja

KADAR
RM300 seorang sebulan.
           


TUJUAN
Membantu OKU yang tidak berupaya bekerja dan mengggalakkan OKU terus tinggal bersama keluarga.


KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

  • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
  • Berumur 16 tahun dan ke atas;
  • Pemegang Kad OKU JKM;
  • Tidak berupaya bekerja.
  • Pemohon bukan penghuni / pelatih:
  • Institusi kendalian JKM; atau
  • Pusat jagaan harian / berkediaman yang menyediakan perkhidmatan / kemudahan secara percuma; atau
  • Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK);
  • Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi kadar Pendapatan   Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita Semasa.

ATAU

  • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Nota: Sumber kewangan seperti pencen / PERKESO / bantuan dan lain-lain

 

Hakcipta © 2023 Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. | Designed by Pusat ICT Sabah |