Bantuan Anak Yatim

KADAR

RM200 – RM500 Sebulan

TUJUAN

Untuk membantu kanak-kanak / anak yatim piatu / anak yatim / anak miskin dan berkeperluan supaya mereka mendapat penjagaan serta perlindungan yang sepatutnya agar kesejahteraan dan aktiviti pembelajaran / kehidupan harian mereka dalam masyarakat tidak terjejas.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

  • Warganegara Malaysia dan bermastautin tetap di Negeri Sabah;
  • Pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita semasa; DAN
  • Ibu atau bapa atau penjaga kepada anak yatim / yatim-piatu / kanak-kanak daripada keluarga miskin dan berkeperluan; ATAU
  • Anak yatim / yatim-piatu / kanak-kanak daripada keluarga miskin dan berkeperluan; ATAU
  • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kebenaran oleh Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah.
Hakcipta © 2024 Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. | Designed by Pusat ICT Sabah |