SUKARELAWAN

JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

PENGENALAN
 
Jabatan Kebajikan Masyarakat sangat menggalakkan ahli masyarakat untuk menjadi Ahli Sukarelawan JKM bertujuan untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dalam kerja kemasyarakatan dan memupuk semangat tolong menolong dan budaya ikram sejajar dengan Dasar Kebajikan Masyarakat

TERMA PEMILIHAN SUKARELAWAN JKM

 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Keahlian terbuka kepada semua ahli masyarakat yang berminat kepada kerja-kerja kebajikan masyarakat
 • Setiap permohonan hendaklah mengisikan borang ahli yang boleh didapati daripada:-
 • Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri
 • Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat, Putrajaya
 • Penyertaan menjadi ahli adalah secra PERCUMA tanpa yuran bulanan/Tahunan
 • Membuat permohonan menjadi Sukarelawan JKM di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Bahagian/Jajahan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri dan Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia atau menggunakan sistem atas talian (online system) di laman sesawang www.jkm.gov.my.
 • Kesediaan memberi masa untuk menjalankan kerja sukarela tanpa mengira masa;
 • Keyakinan untuk berkongsi kemahiran dan pengetahuan dengan orang lain dan bersungguh-sungguh untuk membantu dengan keupayaan yang ada;
 • Mempunyai kesediaan mental dan fizikal untuk menghadapi cabaran bertugas; dan
 • Sedia berkhidmat dengan penuh komited, komitmen dan rasa tanggungjawab.

AKTIVITI YANG DIJALANKAN DI PERINGKATA NEGERI, DAERAH & INSTITUSI SERTA INSTITUSI KELOLAAN PERTUBUHAN SUKARELA KEBAJIKAN.

1.         Perkhidmatan Sokongan Sosial, Bimbingan & Kaunseling

Khidmat bantuan yang boleh diberikan oleh Sukarelawan JKM adalah seperti berikut (mengikut keperluan):

 • Mengadakan khidmat kaunseling secara individu atau berkumpulan bagi sukarelawan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang berkenaan di institusi JKM dan NGO`s (kanak-kanak, warga emas dan OKU) dan klien JKM yang kurang berkemampuan;
 • Memberi bimbingan dan sokongan kepada penghuni-penghuni di institusi JKM dan NGO`s (kanak-kanak, warga emas dan OKU)
  dan klien JKM yang kurang berkemampuan;
 • Mengadakan lawatan khidmat kaunseling dan bimbingan di rumah-rumah klien terutama warga emas dan OKU; dan
 • Mengadakan aktiviti gotong-royong atau pembaikan di institusi JKM dan NGO`s (kanak-kanak, warga emas dan OKU) dan di rumah
  klien JKM terutama warga emas dan OKU.

2.      Khidmat Pemulihan dan Kesihatan, Pendidikan Moral dan Akademik

Khidmat bantuan yang boleh diberikan oleh Sukarelawan JKM adalah seperti berikut (mengikut keperluan) :

 • Mengadakan pemeriksaan kesihatan secara berkala bagi yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang berkenaan di institusi JKM dan NGO`s (kanak-kanak, warga emas dan OKU);
 • Memberi bimbingan moral kepada penghuni-penghuni di institusi JKM dan NGO`s (kanak-kanak, warga emas dan OKU); dan
 • Mengadakan kelas pendidikan akademik kepada penghuni-penghuni di institusi JKM dan NGO`s (kanak-kanak dan OKU).

3.       Program Keagamaan, Sukan, Kebudayaan & Kesenian

Khidmat bantuan yang boleh diberikan oleh Sukarelawan JKM adalah seperti       berikut (mengikut keperluan) :

 • Mengadakan aktiviti keagamaan seperti ceramah, kelas tajwid, sambutan hari-hari kebesaran;
 • Mengadakan aktiviti sukaneka kepada penghuni-penghuni di institusi JKM dan NGO`s (kanak-kanak, warga emas dan OKU); dan
 • Mengajar dan memberi latihan kebudayaan serta kesenian seperti kelas tarian, kelas kraf dan kelas masakan;

4.       Penempatan Pekerjaan

Khidmat bantuan yang boleh diberikan oleh Sukarelawan JKM adalah seperti       berikut (mengikut keperluan) :

 • Membantu mencari peluang pekerjaan kepada OKU, Pelatih-Pelatih yang keluar dari institusi Kebajikan seperti Pelatih Desa Bina Diri dan Rumah Kanak-Kanak;
 • Mengajikan dan memberi pekerjaan sekiranya berkemampuan kepada OKU, Pelatih-Pelatih yang keluar dari institusi Kebajikan seperti Pelatih Desa Bina Diri dan Rumah Kanak-Kanak; dan
 • Mendayaupayakan aktiviti ekonomi penerima bantuan JKM dan Klien di institusi JKM dan NGO`s seperti Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) dan lain-lain.

5.     Program Khidmat Bantu Di Rumah (Home Help Services)

Khidmat bantuan yang boleh diberikan oleh Sukarelawan JKM adalah seperti       berikut (mengikut keperluan) :

 • Menyediakan makanan dan minuman;
 • Pembersihan diri (memandikan, memotong kuku) menyikat rambut dan sebagainya);
 • Menjadi rakan berbual;
 • Menjalankan aktiviti riadah;
 • Mengemas atau membersihkan tempat tinggal, persekitaran.
 • Membasuh, menyidai dan melipat pakaian;
 • Mengeluarkan wang dari Bank;
 • Membuat pembayaran bil;
 • Memberikan perkhidmatan fisioterapi berkelayakan
 • Memberi latihan praktikal tentang teknik-teknik penjagaan kepada penjaga.
 • Memberi latihan praktikal tentang teknik-teknik penjagaan kepada penjaga;
 • Memberi galakan dan latihan praktikal ke arah gaya hidup sihat;
 • Membawa ke hospital /klinik untuk tujuan rawatan dan mengambil ubat;
 • Mengajar Warga Emas/ OKU/penjaga mengambil  ubat  dengan betul;
 • Menemani Warga Emas/OKU ke tempat beribadat; dan

6.   Pengurusan Bencana

Khidmat bantuan yang boleh diberikan oleh Sukarelawan JKM adalah seperti berikut (mengikut keperluan):

 • Membantu pihak JKM mendaftarkan mangsa bencana di pusat-pusat pemindahan;
 • Membantu Jawatankuasa Bencana memindahkan mangsa bencana ke pusat-pusat pemindahan;
 • Membantu Jawatankuasa Bencana menyediakan keperluan asas mangsa bencana;
 • Membantu Bahagian Kaunseling mengelolakan program kaunseling kepada mangsa bencana;
 • Membantu Jawatankuasa Bencana menyediakan makan dan minum kepada mangsa bencana;
 • Membantu membersihkan kawasan pemindahan (Pusat Pemindahan Bencana);
 • Membantu membersihkan rumah mangsa-mangsa bencana.
 • Membentuk Jawatankuasa Kecil di Pusat Pemindahan seperti :

       i.           Jawatankuasa Kebersihan
      ii.           Jawatankuasa Keceriaan
      iii.          Jawatankuasa Rekreasi mengikut kumpulan sasar
      iv.          Jawatankuasa Keselamatan
      v.           Jawatankuasa Makanan

Hakcipta © 2024 Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. | Designed by Pusat ICT Sabah |