Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu (RKK)

Pengenalan

Rumah Kanak-Kanak adalah institusi Tempat Selamat bagi pemeliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang ditubuhkan atau ditetapkan di bawah seksyen 54 Akta Kanak-Kanak 2001.

Objektif

Untuk memberi jagaan gantian kepada kanak-kanak disamping menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan fizikal, emosi serta mental yang sihat dalam suasana kekeluargaan yang harmoni.

Kategori Kanak-kanak

 • didera dari aspek fizikal, emosi, penganiayaan seks oleh ibu bapa atau penjaga;
 • akan didera dari segi fizikal atau dicedera dari segi emosi atau dianiaya dari segi seks;
 • ibubapa/penjaga kanak-kanak telah abai/ tak berupaya untuk menjalankan pengawasan & pengawalan;
 • ibu bapa atau penjaga kanak-kanak telah mengabaikan atau keberatan untuk mengadakan pemeliharaan, makanan pakaian dan tempat berteduh yang mencukupi   untuk kanak-kanak;
 • tiada ibu bapa atau penjaga;
 • telah dibuang oleh ibu bapa;
 • terlibat dalam perebutan hak penjagaan;
 • jalanan terlibat dengan pengemisan, membuat persembahan / menawar apa-apa untuk jualan; dan
 • menjalankan penjajaan yang menyalahi undang-undang seperti perjudian, loteri atau sebarang aktiviti yang mendatangkan kemudaratan kepada kebajikan kanak-kanak tersebut.

Kemasukan

Perintah Mahkamah di bawah Perenggan 30(1)(d) Akta Kanak-Kanak 2001
 
TEMPOH PERLINDUNGAN

 • Selama tempoh tiga tahun atau sehingga mencapai umur 18 tahun mengikut mana-mana yang lebih pendek.
 • Boleh dibebaskan awal dengan meminda, mengubah atau membatal perintah.

Senarai Rumah Kanak-Kanak

BIL

NAMA RKK

KAPASITI

1

RKK Taman Bakti, Kepala Batas, Pulau Pinang

100

2

RKK Sultan Abd Aziz, Kuala Kangsar, Perak

100

3

RKK Tengku Budriah, Cheras Kuala Lumpur

100

4

RKK Tengku Ampuan Fatimah Kuantan, Pahang

100

5

RBL Tun Abdul Aziz, Durian Daun, Melaka

100

6

Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah, Selangor

120

7

RKK Kota Kinabalu, Sabah

100

8

RKK Arau, Perlis

200

9

RKK Kuching, Sarawak

100

10

RKK Rembau, Negeri Sembilan

150

11

RKK Sultanah Hajjah Kalsom, Kuantan, Pahang

200

12

RKK Mini Kelantan

30

13

RKK Mini Johor

30

 

JUMLAH

1430

PENAFIAN : Pentadbir laman web ini tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini.Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 6.0 ke atas dan resolusi 1024x768.
Hakcipta © 2024 Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. | Designed by Pusat ICT Sabah |