Program Pembangunan Sosial

PROGRAM BANTUAN MAKANAN KEPADA GOLONGAN DAIF/MISKIN

TUJUAN

Untuk klien Jabatan yang memerlukan.

Kelayakan permohonan Program Baikpulih Rumah:

 • Warganegara Malaysia. Bermastautin tetap di Sabah
 • Ketua keluarga memohon kecuali balu/janda
 • Penerima Bantuan Kebajikan
 • Mempunyai ramai anak yang masih dalam tanggungan
 • link semua alamat / no telefon PPB/PKD – Sila datang ke Pejabat Kebajikan yang Membantu meringankan beban ahli keluarga seseorang individu yang berkeperluan agar kelangsungan kesejahteraan seseorang itu sentiasa diambil berat.
 • berhampiran untuk berurusan.

KELAYAKAN

 • Warganegara Malaysia. Bermastautin tetap di Sabah
 • Individu dari golongan daif / miskin, mengikut siasatan dan syor pekerja kes Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah; dan
 • Seseorang individu pada pandangan dan penilaian Pekerja Kes berdasarkan keadaan latarbelakang sosio ekonomi, kesihatan, penampilan fizikal dan persekitaran tempat tinggal yang ditafsirkan sebagai layak dibantu.
 • Tidak boleh dipohon tetapi berdasarkan penemuan oleh Pekerja Kes di bawah konsep “Jejak dan Bantu”.
 • link semua alamat / no telefon PPB/PKD – Sila datang ke Pejabat Kebajikan yang berhampiran untuk berurusan.

 

Disertakan:

 • Gambar bangunan PPKK Kg. Gana, Kota Marudu
 • Gambar kanak-Kanak dalam PPKK Kg. Gana, Kota Marudu
Hakcipta © 2024 Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah. | Designed by Pusat ICT Sabah |